NIERUCHOMOŚĆ… co to właściwie jest?

 

W potocznym języku na co dzień bardzo często posługujemy się słowem “nieruchomość”. Wydaje się to tak powszechnie stosowanym pojęciem, że każdy powinien znać jego znaczenie. Czy rzeczywiście tak jest?
 
 
nieruchomosc
 

Słysząc termin “nieruchomość” zazwyczaj mamy przed oczami : mieszkanie, biuro, dom, biurowiec, centrum handlowe. Wymieniając czy wyobrażając sobie to “coś” nie zastanawiamy się nad profesjonalną,faktycznie obowiązującą prawnie definicją. W tym miejscu należy podkreślić, że definicje dotyczące sektora nieruchomości, w tym podstawowego zbioru terminów wyprowadzać można z różnych przepisów, wystarczy wskazać ustawę o księgach wieczystych i hipotece czy prawo geodezyjne. Żeby uniknąć wszelkich wątpliwości w tym momencie skoncentrujemy się nad definicją przedstawioną w podstawowej ustawie regulującej na gruncie polskim sprawy cywilistyczne, w tym również kwestie dotyczące nieruchomości, a mianowicie w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 46 K.C. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
 
Z powyższej definicji wynikają podstawowe, nadrzędne zasady stwierdzające,że:
1) nieruchomość jest częścią powierzchni ziemskiej stanowiącą przedmiot odrębnej własności;

2) właściciel gruntu jest właścicielem jego części składowych, w szczególności budynku ( o ile ten nie jest, na mocy szczególnych przepisów, osobną nieruchomością).

3) zgodnie z zasadą wywodzącą się z prawa rzymskiego Superficies solo cedit co znaczy ” To co na powierzchni (gruntu) przypada gruntowi”. Konsekwentnie trzeba zaznaczyć,że każda inna sytuacja od wskazanej powyżej wymaga uregulowania
w przepisach szczególnych.
 
Przechodząc do dalszej, bardziej szczegółowej analizy terminu “nieruchomość” przedstawić należy 3 kategorie nieruchomości :
• Grunty (części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności)
• Budynki ( obiekt budowlany trwale związane z gruntem)
• Lokale (części budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębną własność)

O każdej z powyższych kategorii opowiemy bardziej szczegółowo w kolejnych częściach. Zapraszamy.
 
 
 
 

Zapisz

Zapisz

Zapisz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments