Pojęcie inwestowania i inwestycji…

 

„Inwestowanie w nieruchomości to nie tylko najlepszy, najszybszy ale przede wszystkim jedyny sposób, aby stać się bogatym”. Słowa amerykańskiego prezydenta Theodora Roosvelta ciągle są aktualne.

Pojęcie inwestycji pochodzi z łacińskiego słowa investire i oznacza procesy ekonomiczne,  które z kolei polegają na przeznaczaniu pieniędzy na coś co będzie stanowiło trwały majątek.
 

inwestycja

 

Z inwestowaniem jak i inwestycjami spotykamy się na każdym kroku. Nieważne czy przechodzimy obok placu budowy gdzie za jakiś czas powstanie ogromny budynek czy też gdy podczas porannej herbaty sięgniemy po gazetę ekonomiczną w której zobaczymy informacje, że pewien biznesmen postanowił zainwestować część swoich pieniędzy w duże przedsięwzięcie. To właśnie inwestycje odgrywają ważną rolę w gospodarce światowej czy też rynkowej.

Postrzegane są jako jedne z głównych sposobów na powiększenie swojego majątku, jak również jest to ważny czynnik, który wpływa na rozwój gospodarczy. Przy omawianiu tematyki inwestowania należy wspomnieć o inwestycjach rzeczowych oraz finansowych.

 

W skład rzeczowych inwestycji wchodzą metale szlachetne, dzieła sztuki, nieruchomości, maszyny, urządzenia. Z kolei do inwestycji finansowych zalicza się przepływ strumieni pieniężnych czyli akcje, obligacje, lokaty bankowe.

 

Inwestycja rzeczowa to forma interesu gospodarczego polega na powiększeniu dotychczasowych źródeł niefinansowych majątku trwałego (maszyny, nieruchomości) należącego do inwestora, którego nadrzędnym celem jest zmaksymalizowanie swojego zysku. Prowadzenie tego rodzaju działań jest ściśle związane z procesem inwestycyjnym, który można podzielić na trzy fazy.

Faza pierwsza dotyczy podjęcia odpowiednich kroków potrzebnych do przygotowania projektu inwestycyjnego oraz infrastruktury.

Faza druga obejmuje proces realizacji przedsięwzięcia w skład którego wchodzi zakup maszyn niezbędnych do pracy, wznoszenie budynków, a także przygotowanie linii produkcyjnej zapewniającej w przyszłości miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników.

Faza trzecia dotyczy finalizacji projektu i obejmuje oddanie nowo powstałej inwestycji do użytkowania.

To tylko kropla w morzu tematyki inwestowania i inwestycji rzeczowych. Ciąg dalszy nastąpi…
 
MB
 
 
 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz